0 Kombinovaná liečba statín + fibrát: kazuistika - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Kombinovaná liečba statín + fibrát: kazuistika

MUDr. Eva Rajecová

Súč Klin Pr 2006; 1: 14


V uvedenej kazuistike by som rada poukázala na dobrý efekt kombinovanej liečby statín + fibrát.

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF