0 Správy z odborných akcií – Medzinárodne fórum o n-3 PUFA - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Správy z odborných akcií – Medzinárodne fórum o n-3 PUFA

Rím, 19. – 20. 1. 2006

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2006; 1: 16–20

 

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF