01 2014/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2014/01

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

s akreditáciou SACCME

 

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelavanie (SACCME) udeľuje až 2 kredity za jeden test.

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:

Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2014/ 1 (ISSN 1214– 7036) možno riešiť od 20. marca do 20. mája 2014.

Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú riešiteľom zaslané do 16. septembra 2014.

Ohodnotenie testu:

80– 100% úspešnosť riešenia……………….2 kredity

60– 79% úspešnosť riešenia…………………1 kredit

menej ako 59% úspešnosť……………………0kreditov