0 Projekt MOST - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Projekt MOST

Projekt MOST

Kód zdravého života: 0-30-5-120-80 Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Súč Klin Pr 2011; 1: 44–45
 

Aj v roku 2010 sa spoločnosť Wörwag Pharma GmbH & Co. KG zapojila do projektu MOST aktivitami zameranými na osvetu a edukáciu mladých ľudí prostredníctvom stretnutí študentov stredných škôl s odborníkmi.

Cieľom týchto stretnutí bolo oboznámiť mladých ľudí o kardiovaskulárnych ochoreniach, ich rizikách a možnostiach prevencie. Prednášky viedli odborníci v tejto oblasti: MUDr. Anna Vachulová, PhD., MUDr. Ľubica Budajová, doc. MUDr. Marián Sninčák, PhD. , MUDr. Lívia Jamrišková, MUDr. Peter Kohút, MUDr. Vlasta Hlušková, MUDr. Ján Kmec, PhD., MUDr. Jozef Pjontek a MUDr. Miroslav Širila.

Okrem odbornej prednášky si mohli študenti nechať odmerať tlak krvi a pedagógom bola poskytnutá možnosť zmerania celkového cholesterolu pracovníkmi Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Bratislave, Banskej Bystrici, Dunajskej Strede, Martine, Košiciach, Považskej Bystrici, Prešove, Poprade a Trenčíne. V Považskej Bystrici záchranárka Mgr. Smatanová zaškolila všetkých účastníkov v poskytovaní prvej pomoci.