02 2014/02 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2014/02

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST
s akreditáciou SACCME


Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske
vzdelavanie (SACCME) udeľuje až 2 kredity za jeden test.

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:
• Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2014/2 (ISSN 1214-7036) možno riešiť od 20. októbra do
20. decembra 2014.

• Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú riešiteľom zaslané do 16. apríla 2015.

Ohodnotenie testu:
• 80– 100% úspešnosť riešenia ………………..2 kredity
• 60– 80% úspešnosť riešenia …………………1 kredit
• menej ako 60% úspešnosť ……………………0 kreditov