01 2013/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2013/01

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST s akreditáciou SACCME


Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) udeľuje až 2 kredity za jeden test.


Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:

• Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2013/1 (ISSN 1214-7036) možno riešiť
od 17. apríla do 25. júna 2013.
• Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú riešiteľom zaslané do 16. septembra 2013.
 

Ohodnotenie testu:
• 80% – 100% úspešnosť riešenia ...................... 2 kredity
• 60% – 79% úspešnosť riešenia ........................ 1 kredit
• menej ako 60% úspešnosť ...................... ........ 0 kreditov

 

Vyplněný test/návratku lze zasílat na adresu vydavatele: Pavla Hrabcová, Ambit Media, a.s., Media Hall, Bidláky 20, 639 00 Brno