0 XVI. európsky kongres o hypertenzii. - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

XVI. európsky kongres o hypertenzii.

doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.

Madrid, 12. – 15. jún 2005

Súč Klin Pr 2006; 3: 16–23

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF