0 Správy z odborných akcií – Míting Vývoj liečebného prístupu k redukcii vaskulárneho rizika u diabetikov 2. typu - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Správy z odborných akcií – Míting Vývoj liečebného prístupu k redukcii vaskulárneho rizika u diabetikov 2. typu

Barcelona, 27. – 29. januára 2006

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2006; 1: 21–24

 

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF