0 Úskalie liečby dyslipidémií - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Úskalie liečby dyslipidémií

MUDr. Zlatica Gombošová

Súč Klin Pr 2008; 3: 24

Dyslipidémia je jedným z najvážnejších rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Preto tejto problematike venujeme veľkú pozornosť. História liečby dyslipidémií je relatívne dlhá, začala sa liečbou fibrátmi, pokračovala statínmi (svoje zastúpenie mala a má aj liečba živicami, kyselinou nikotínovou). V súčasnosti sa aktuálne preferuje v indikovaných prípadoch kombinovaná liečba. V našej praxi sa stretávame s prípadmi, keď výber a nastavenie liečby nie sú celkom jednoznačné. Tak sa dostávame k prípadom, kedy lege artis ordinovaná kombinovaná liečba neprináša očakávaný efekt.

Článok v plnom znení vo formáte PDF