0 MOST – Mesiac o srdcových témach - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

MOST – Mesiac o srdcových témach

Súč Klin Pr 2008; 3: 26–27

Súč Klin Pr 2008; 3: 42–43

Mesiac september bol na Slovensku už po druhýkrát venovaný téme kardiovaskulárnych ochorení a ich prevencii. V duchu naplnenia tejto myšlienky prebiehala rozsiahla edukačná kampaň – projekt MOST – Mesiac O Srdcových Témach. Všetky aktivity boli zamerané na edukáciu širokej verejnosti s cieľom oboznámiť sa s problematikou kardiovaskulárnych ochorení, možnosťou ich prevencie, resp. aj liečby. Iniciátorom a realizátorom projektu MOST je Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská nadácia srdca za aktívnej pomoci partnerských organizácií.

 

Články v plnom znení vo formáte PDF