0 Čriepky z kongresu kardiológie v Mníchove - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Čriepky z kongresu kardiológie v Mníchove

Mníchov, september 2008

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2008; 3: 19–23

 

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF