0 Lokálny renín-angiotenzínový systém a kardiovaskulárny systém - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Lokálny renín-angiotenzínový systém a kardiovaskulárny systém

MUDr. Dana Škultétyová, PhD.

Súč Klin Pr 2008; 2: 26–28

Súhrn

Angiotenzín II (AII) nevzniká len v cirkulácii, ale sa tvorí lokálne v mnohých orgánoch, pričom tvorba v srdci a v cievnej stene je dôležitá v patogenéze kardiovaskulárnych chorôb. Je známe, že patobiologické procesy v cievnej stene plnia dôležitú úlohu pri cievnych ochoreniach. AII je mediátor oxidačného stresu, stimuluje uvoľnenie cytokínov a tvorbu leukocytových adhezívnych molekúl. AII sa uplatňuje v srdcovej a cievnej remodelácii. Tento článok rozoberá hlavné účinky tkanivového renín-angiotenzínového systému (RAS).

Kľúčové slová

renín-angiotenzínový systém – angiotenzínové receptory – vazokonstrikcia – zápal – remodelácia

Local renin-angiotensin system and cardiovascular system

Summary

Angiotensin II (AII) is not only generated within the circulation, it is also produced locally in many organs, the production in the heart and vessel wall being important for the pathogenesis of cardiovascular diseases. There is evidence that pathobiological events in the vessel wall play an important role in vascular diseases. AII is a mediator of oxidative stress and stimulates the release of cytokines and the expression of leukocyte adhesion molecules. AII is involved in cardiac and vascular remodelling. The article summarizes the main effects of tissue renin-angiotensin system (RAS).

Keywords

renin-angiotensin system – angiotensin receptor – vasoconstriction – inflammation – remodeling


Článok v plnom znení vo formáte PDF