0 Alkoholická choroba pečene - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Alkoholická choroba pečene

MUDr. Róbert Brnka, doc. MUDr. Milan Boča, CSc., MUDr. Emöke Šteňová, PhD., MUDr. Andrea Hvizdáková, MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Súč Klin Pr 2008; 2: 34–39

Súhrn

Alkoholizmus je jedným z najčastejších ochorení v súčasnom svete. Ide pritom o viac-menej spoločensky akceptovaný jav, ktorý je vlastne drogovou závislosťou s obrovským dopadom na zdravotnícky systém a dĺžku života „konzumentov“. Pri dlhodobom nadmernom konzumovaní alkoholu môže dôjsť k závažnému poškodeniu pečene. Už krátkodobé pitie vedie ku vzniku steatózy, neskôr ochorenie progreduje u časti pacientov do steatofibrózy, cirhózy pečene a prípadne až hepatocelulárneho karcinómu.

Kľúčové slová

alkohol – pečeň – cirhóza

Alcoholic liver disease

Summary

Alcoholism is one of the most common diseases in the modern world. In spite of that, it is a more or less socially accepted phenomenon and at the same time a form of drug abuse with enormous impact on the health care system and on the life expectancy of its “consumers”. In case of long-lasting excessive alcohol consumption, a serious damage of liver can occur. Even a short-term abuse can lead to the development of steatosis which can later progress to steatofibrosis, liver cirrhosis or even to hepatocellular carcinoma.

Keywords

alcohol – liver – cirrhosis
 


Článok v plnom znení vo formáte PDF