0 Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída – význam faktorov podieľajúcich sa na závažnosti priebehu ochorenia - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída – význam faktorov podieľajúcich sa na závažnosti priebehu ochorenia

J. Rovenský, H. Tauchmannová, V. Štvrtinová, S. Štvrtina, J. Duda

Súč Klin Pr 2005; 3

Súhrn

Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída sú systémové zápalové ochorenia, ktorých výskyt je typický pre vyšší vek. Neskoro diagnostikované a liečené ochorenie môže mať závažné až letálne následky pre pacienta. Jedná sa hlavne o stratu vízu, infarkt myokardu, náhlu cievnu mozgovú príhodu, dissekujúcu aneuryzmu aorty, alebo prejavy končatinovej ischémie. Skorá diagnostika a liečba ochorenia a celoživotná kontrola pacienta s diagnostikovanou obrovskobunkovovu arteritídou môže ochrániť pacienta pred vznikom závažných komplikácií a udržať ochorenie v prijateľnej remisii.

Kľúčové slová

polymyalgia rheumatica – obrovskobunková arteritída – oftalmologické prejavy – neurovaskulárne zmeny – postihnutie končatín – diagnostika a liečba
 

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF