0 Oxidatívny stres a kardiovaskulárne ochorenia: možnosti liečby - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Oxidatívny stres a kardiovaskulárne ochorenia: možnosti liečby

MUDr. Martin Čaprnda
 

Súč Klin Pr 2005; 3


Súhrn

Oxidatívny stres je stav spôsobený prevahou prooxidačných faktorov v organizme nad antioxidačnými faktormi. Jeho priamym dôsledkom je poškodenie biologicky významných molekúl v organizme voľnými radikálmi kyslíka a dusíka. Jeden z najvýznamnejších cieľov voľných radikálov predstavujú častice LDL cholesterolu. Oxidovaný LDL cholesterol sa významnou mierou podieľa na rozvoji aterosklerózy a kardiovaskulárnych ochorení. Možností ovplyvnenia oxidácie LDL cholesterolu je niekoľko; najväčší klinický efekt sa dosiahol redukciou hladiny LDL cholesterolu pomocou statínov. Doterajšie štúdie s podávaním antioxidantov nemali podstatný klinický význam v zmysle redukcie kardiovaskulárnej morbidity a mortality.

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF