0 Benefit hypolipidemickej liečby sa rozširuje. Tentokrát o statínoch pri NCPM - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Benefit hypolipidemickej liečby sa rozširuje. Tentokrát o statínoch pri NCPM

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2005; 3

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF