0 Správy z odborných akcií – 6. stretnutie odborníkov v problematike fibráty v manažmente diabetu 2. typu a metabolického syndrómu - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Správy z odborných akcií – 6. stretnutie odborníkov v problematike fibráty v manažmente diabetu 2. typu a metabolického syndrómu

Paríž, 11. 12. 2004

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Článok v plnom znení vo formáte PDF