0 Správy z odborných akcií – XV. Urologický kongres SUS a ČUS - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Správy z odborných akcií – XV. Urologický kongres SUS a ČUS

Bratislava, 8. – 10. septembra 2004


prim. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF