0 Správy z odborných akcií – Dôležitá úloha vysporiadať sa s obezitou a s fajčením - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Správy z odborných akcií – Dôležitá úloha vysporiadať sa s obezitou a s fajčením

ACC kongres, New Orleans, marec 2004

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Článok v plnom znení vo formáte PDF