0 Metabolický syndróm v každodennej praxi - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Metabolický syndróm v každodennej praxi

prevzaté z časopisu MetS insights 2004;4
 

Súč Klin Pr 2004;3: 17–20

Článok v plnom znení vo formáte PDF