0 Správy z odborných akcií – VIII. Medzinárodné fórum pre hodnotenie kardiovaskulárnej starostlivosti - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Správy z odborných akcií – VIII. Medzinárodné fórum pre hodnotenie kardiovaskulárnej starostlivosti

Monaco 21. – 23. 1. 2004
 

doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
 

Súč Klin Pr 2004; 1

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF