0 Správy z odborných akcií – 76. výročný kongres - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Správy z odborných akcií – 76. výročný kongres

76. výročný kongres American Heart Association, , 9. – 12. 11. 2003 Orlando, Florida, USA

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
 

Súč Klin Pr 2004; 1

 

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF