0 Rizikové faktory osteoartrózy - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Rizikové faktory osteoartrózy

M Kassim Javaid, Nigel K Arden

Súč Klin Pr 2004; 1

ÚVOD

Osteoartróza (OA) je u starších osôb na celom svete hlavnou príčinou bolesti a fyzickej invalidity. Hneď po ischemickej chorobe srdca je druhou najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti u mužov nad 50 rokov [1]. V samotnej Veľkej Británii sú náklady na OA 320 Ł ročne. 

Článok v plnom znení vo formátu PDF.