0 Metabolický syndróm v každodennej praxi - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Metabolický syndróm v každodennej praxi

prevzaté z časopisu MetS insights 2004;1
 

Súč Klin Pr 2004; 1

Úvodník

Je známe, že metabolický syndróm (MetS) predstavuje na celom svete obrovský zdravotný problém. Ide o jednu z hlavných príčin kardiovaskulárnych ochorení zodpovedných za narastajúci počet predčasných úmrtí v celosvetovom meradle. Všade na svete znamená pre spoločnosť takisto značné a rýchlo narastajúce výdavky. Tieto skutočnosti vyvolali búrlivú debatu, ale len málo podniknutých krokov. Sme presvedčení, že nastal čas, keď je potrebné prejsť od slov k činom. 

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF