0 GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST
s akreditáciou SACCME
Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) udeľuje až 2 kredity za jeden test.

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:
Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2015/2 (ISSN 1214-7036) možno riešiť od 15. októbra do 9. decembra 2015.
Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú riešiteľom zaslané do 28. fevruára 2016.

Ohodnotenie testu:
80–100% úspešnosť riešenia 2 kredity
60–80% úspešnosť riešenia  1 kredit
menej ako 60% úspešnosť  0 kreditov