Využitie prírodných liečiv v adjuvantnej terapii ochorení pohybového systému

PharmDr. Silvia Fialová, PhD.


Ochorenia pohybového systému patria medzi najčastejšie ochorenia. Sú podmienené najmä vekom, ale aj zamestnaním a životným štýlom (stravovanie, fyzická aktivita, duševné zdravie). Ich najčastejším prejavom je bolesť. Preto v symp­tomatickej a v doplnkovej liečbe sa používajú hlavne analgeticky pôsobiace látky. Je však dôležité uvedomiť si, že liečba ochorení pohybového systému musí byť komplexná, často je to prepojenie komplementárnej a alternatívnej medicíny. Bolesti kĺbov, kostí, svalov sú nepríjemným symptómom ochorení pohybového aparátu, ktoré výrazne znižujú kvalitu života. Často ide o chronické bolesti, ktorých príčinou sú najmä zápalové a degeneratívne procesy spojené so starnutím organizmu, no môžu sa sem zaradiť aj poúrazové bolesti, časté u športovcov.
V prírode sa nachádza množstvo liečivých rastlín účinných v terapii bolesti, aj keď u viacerých, najmä v prípade rast­linných extraktov, nie je mechanizmus účinku objasnený. Prevažne ide o inhibíciu tvorby zápalových mediátorov, prostredníctvom inhibície cyklooxygenázy (COX) a lipoxygenázy (LOX), prípadne lokálne priamym pôsobením na nociceptory. Veľké množstvo pa­cientov dáva prírodným látkam prednosť najmä v samoliečení, pričom ich efektivitu dokazujú viaceré štúdie. V súčasnosti sa na vnútorné užívanie odporúčajú extrakty z vŕby bielej, kadidlovníka pílovitého, ďumbiera lekárskeho, harpagofytu plazivého, ruže šípovej, či kurkumy pravej. Na lokálnu aplikáciu sú účinné prípravky s obsahom rastlinných silíc a ich zložiek, alebo sa využívajú extrakty z papriky ročnej, kostihoja lekárskeho a arniky horskej. Najznámejšími zložkami silíc sú gáfor a mentol. Zo silíc sú to najmä rozmarínová, levanduľová, či klinčeková silica. Kombináciu spomínaných silíc s gáfrom ponúka prípravok VAXICUM®. Gáfor sa vďaka svojmu analgetickému pôsobeniu využíva pri bolestiach svalov, reumatizme, oparoch, hemoroidoch, osteoartritíde. Je jednou z majoritných zložiek rozmarínovej silice, čím sa podieľa na jej farmakologických účinkoch. Klinické štúdie preukázali účinosť levanduľovej silice pri lumbalgii a pooperačných bolestiach. Uvedené analgetické pôsobenie je navyše podporené lokálne anestetickým účinkom eugenolu v klinčekovej silici.


PharmDr. Silvia Fialová, PhD.

Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta,
UK v Bratislave
fialova@fpharm.uniba.sk