0 Diabetická kardiovaskulárna autonómna neuropatia a jej diagnostika vyšetrením variability srdcovej frekvencie spektrálnou analýzou - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Diabetická kardiovaskulárna autonómna neuropatia a jej diagnostika vyšetrením variability srdcovej frekvencie spektrálnou analýzou

A. Lacko, R. Bednárik, D. Bestvina, M Mokáň

Súč Klin Pr 2005; 3


Súhrn

Dysfunkcia autonómneho nervového systému u diabetikov je závažným prejavom diabetickej neuropatie. Diabetická kardiovaskulárna autonómna neuropatia zhoršuje prognózu pacientov, môže sa podieľať na vzniku asymptomatickej ischémie myokardu, možná je i jej úloha v patogenéze artériovej hypertenzie. Výskyt ICHS je u diabetikov zvýšený. Ak sa diagnostikuje diabetická kardiálna autonómna neuropatia, je potrebné týmto pacientom venovať zvýšenú starostlivosť. Cieľom predkladanej práce je prezentovať prehľad poznatkov v oblasti vplyvu vegetatívneho nervového systému na kardiovaskulárny systém u diabetikov.

Kľúčové slová

kardiovaskulárna autonómna neuropatia – diabetes mellitus – variabilita srdcového rytmu – tichá ischémia myokardu – artériová hypertenzia

Summary

Autonomic nervous system dysfunction in patients with diabetes forms part of diabetic neuropathy. Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy worsens the prognosis of patients, it may cause asymptomatic myocardial ischemia and may also play a role in the pathogenesis of arterial hypertension. The prevalence of coronary artery disease is higher in diabetic patiens. If dysfunction of autonomic nervous system is diagnosed, it is necessary to pay special attention to the diabetic patients affected. The author's aim was to give a review of the influence of the vegetative nervous system on the cardiovascular system in diabetic patients.

Key words

cardiovascular autonomic neuropathy – diabetes mellitus – heart rate variability – silent myocardial ischemia - arterial hypertension.

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF